Logo polskie towarzystwo chirurgii naczyniowej Logo i wejście do Piotr Barć   Badania naukowe   Głównymi polami moich zainteresowań naukowych są:Jestem autorem i współautorem licznych (ponad 100) publikacji, w tym pracy doktorskiej poświęconej chirurgicznemu leczeniu aorty i tętnic biodrowych oraz udowych pod tytułem „Losy chorych po wszczepieniu protezy aortalnodwuudowej“ (2000).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.niedokrwienie.plPrzygotowanie informatyczno-graficzne:
JKM-Net , © 2011 Wrocław.

Logo firmy JKM